W najnowszej aktualizacji poradnika
  1. Oświetlenie awaryjne jako element ochrony przeciwpożarowej
  2. Modernizacja oświetlenia w istniejących budynkach
  3. Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym cz. 2
  4. Dobór urządzeń elektrycznych i pomiary w strefach zagrożonych wybuchem cz. 2
  5. Niezbędnik elektryka: gniazda wtyczkowe

więcej »

Partner strony:

150 mld euro rocznie wynoszą straty w Unii Europejskiej z powodu tzw. złej jakości energii elektrycznej. Powoduje ona szybsze zużywanie się urządzeń, zwiększa ryzyko utraty danych, podnosi rachunki za prąd oraz prowadzi do awarii. Dotyka to zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców.
więcej »
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, zrzeszające największych dystrybutorów prądu w kraju opublikowało „Kodeks Dobrych Praktyk Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej”. W dokumencie opisano m.in., jak powinni działać dystrybutorzy energii i czego mogą od nich wymagać klienci. Zapisy zawarte w kodeksie są rekomendowane do stosowania przez członków Towarzystwa na zasadzie dobrowolnej deklaracji.
więcej »
Jak wynika z przedstawionego przez rząd wykazu prac legislacyjnych, w najbliższym czasie można spodziewać się projektów trzech nowych ustaw ważnych dla energetyki. Będą dotyczyć zmian w ustawach: o odnawialnych źródłach energii, o efektywności energetycznej oraz w Prawie energetycznym.
więcej »
Sejm przesunął o 6 miesięcy, czyli z 1 stycznia na1 lipca 2016 r., wejście w życie rozdziału IV ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przepisy w nim zawarte wprowadzały aukcyjny system zakupu energii z OZE i taryfy gwarantowane dla prosumentów (mikrowytwórców prądu).
więcej »
Zmiana w Prawie energetycznym umożliwia stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia z 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT– Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Jego celem jest przeciwdziałanie manipulacjom na rynku, np. przez nielegalne wykorzystywanie wewnętrznych informacji.
więcej »
W połowie września zaczęła obowiązywać ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Jej celem ma być przyspieszenie budowy sieci elektroenergetycznych o szczególnym znaczeniu dla kraju.
więcej »
Wartość polskiego rynku zasilania awaryjnego waha się w zależności od roku między 25 a 40 mln zł. W ostatnim czasie oscyluje wokół górnej granicy, bo rosną zamówienia zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Jak alarmują eksperci Frost & Sullivan, europejskie firmy tracą rocznie 150 mld euro z powodu problemów w dostawie energii.
więcej »
Polska ma zbyt małe moce produkcyjne w stosunku do zapotrzebowania konsumentów na energię elektryczną. Problem – choć w mniejszym stopniu – dotyczy także Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Zdaniem Mirosława Tworka, prezesa spółki FreeEn, bez niezbędnych inwestycji kolejny blackout jest tylko kwestią czasu. Na ograniczenia w dostawach prądu jesteśmy narażeni niezależnie od pory roku czy warunków pogodowych.
więcej »
Mali i średni przedsiębiorcy marnują prąd przez nieodpowiednie oświetlenie, ogrzewanie i zbędną pracę maszyn. Tym samym zwiększają swoje koszty średnio o 10-15 proc. Inwestycje służące obniżeniu zużycia energii zwracają się nawet wcześniej niż po półtora roku.
więcej »
Zmiana dostawcy energii elektrycznej jest coraz prostsza. Dotychczas na ten krok zdecydowało się blisko 330 tys. gospodarstw domowych. To wciąż niewiele, ale coraz większa jest świadomość Polaków na temat możliwości zmiany sprzedawcy. Nadal jednak mało osób wie, co należy zrobić, aby wybrać innego dostawcę prądu.  
więcej »
Kolejne miesiące – już z nową ustawą o OZE – mogą okazać się rekordowe pod względem zainstalowanych mocy w energetyce wiatrowej. Szacunki mówią o ponad 1 GW nowej mocy w tym roku – mówi Paweł Przybylski z Siemensa.
więcej »
Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Teraz dokument trafi do podpisu Prezydenta. Nie została przyjęta poprawka Senatu ograniczająca wsparcie dla mikroinstalacji.
więcej »
30 tys. zł zamiast kilku milionów – tyle wystarczy, żeby zostać współwłaścicielem elektrowni wiatrowej. Tego typu inwestycja – nowa w Polsce – może dać w skali roku nawet 16-17 proc. zysku. Spółka Energy Invest Group w takim modelu realizuje pięć projektów. Dwa z nich 16 grudnia otrzymały pozwolenia na budowę.
więcej »
Unia Europejska ograniczy emisje dwutlenku węgla o co najmniej 40 proc. do 2030 r. względem roku 1990 - uzgodnili przywódcy państw UE 24 października br. w Brukseli. Mniej zamożne kraje UE, w tym Polska, mają być mniej obciążone kosztami polityki klimatycznej.
więcej »
Nawet 0,5 mln euro mogą otrzymać do końca przyszłego roku gminy, które zdecydują się na budowę inteligentnych sieci energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ministerstwo Rolnictwa przeznaczy na ten cel łącznie 17 mln euro z unijnych środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
więcej »
Ministerstwo Gospodarki do końca roku chce zakończyć prace nad „Polityką energetyczną Polski do roku 2050”. Zakłada ona m.in. rozwój energetyki jądrowej oraz pozyskiwanie prądu z gazu łupkowego. Podstawowym polskim surowcem energetyczny do 2050 roku ma jednak pozostać węgiel.
więcej »
Według szacunków Philipsa globalne zużycie energii na oświetlenie spadnie o 30 proc. w latach 2006-2020. Dzięki temu emisja dwutlenku węgla do atmosfery obniży się o 515 mln ton. W przypadku zastosowania energooszczędnej technologii LED we wszystkich instalacjach oświetleniowych na całym świecie zużycie energii spadłoby o 40 proc. To odpowiada mocy 640 średniej wielkości elektrowni i wygenerowałoby oszczędności na poziomie 130 mld euro – wynika z raportu Philipsa „The LED Lighting Revolution” z 2012 r.
więcej »
Veolia Polska chce poprawić parametry emisji ze swoich instalacji i rozwinąć sieć dystrybucji. Przedsiębiorstwo będzie rozwijać produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu z cieplną (tzw. kogeneracja). Podstawowym paliwem pozostanie węgiel, wykorzystane będą także źródła odnawialne (OZE). Firma zamierza również inwestować w gospodarkę odpadami i budowanie spalarni.
więcej »
Do końca roku ma zacząć działalność w Lublinie zakład, który będzie produkować ogniwa fotowoltaiczne. Inwestorem jest firma Solar-Future Energy. Zatrudnionych w nowej fabryce ma być ok. 100 osób. Firma będzie szukać zarówno absolwentów kierunków technicznych, jak i osób do wykonywania precyzyjnych prac manualnych.
więcej »
PKN opublikował normę PN-EN 62560:2013-06 - wersja polska: Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie > 50 V -- Wymagania bezpieczeństwa.
więcej »