W najnowszej aktualizacji poradnika
  1. Oświetlenie awaryjne jako element ochrony przeciwpożarowej
  2. Modernizacja oświetlenia w istniejących budynkach
  3. Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym cz. 2
  4. Dobór urządzeń elektrycznych i pomiary w strefach zagrożonych wybuchem cz. 2
  5. Niezbędnik elektryka: gniazda wtyczkowe

więcej »

Partner strony:

  Poleć znajomemu Drukuj

Ochrona przeciwporażeniowa - nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe

Nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe są środkiem ochrony przy uszkodzeniu. Mają one na celu zapobieganie pojawieniu się niebezpiecznych napięć dotykowych.
Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania jednego ze środków ochrony podstawowej.

Przewody połączeń wyrównawczych powinny łączyć między sobą wszystkie części przewodzące dostępne i części przewodzące obce.

System nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych nie powinien mieć połączenia elektrycznego z ziemią ani bezpośrednio, ani przez części przewodzące dostępne lub części przewodzące obce.

Należy przewidzieć środki ostrożności zapobiegające narażeniu na niebezpieczną różnicę potencjałów osób wchodzących do pomieszczenia z nieuziemionymi połączeniami wyrównawczymi miejscowymi, szczególnie w takim przypadku, gdy przewodząca podłoga izolowana od ziemi jest połączona z nieuziemionym systemem połączeń wyrównawczych miejscowych.


Autor:
mgr inż. Andrzej Boczkowski
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.